OKMAR - CIEPŁO & BEZPIECZEŃSTWO

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI OKIEN I DRZWI PCV

Okna PCV Aluplast Drzwi PCV Aluplast

Okna PCV Aluplast Ideal 4000 ≥ 16℃

Okna PCV Aluplast Ideal 4000 ≤ 16℃

Drzwi PCV Aluplast Ideal 4000

Okna PCV Aluplast Ideal 5000 ≥ 16℃

Okna PCV Aluplast Ideal 5000 ≤ 16℃

Drzwi PCV Aluplast Ideal 7000
Okna PCV Aluplast Ideal 7000  
Okna PCV Aluplast Ideal 8000  

 

 

 

Znak CE w stolarce budowlanej

Okmar-Plastik jako profesjonalna firma o wieloletniej tradycji oraz ogromnym doświadczeniu, dla której zadowolenie i satysfakcja klientów stanowią absolutny priorytet w działaniu, zapewnia nie tylko najwyższą jakość oferowanych produktów, ale także ich całkowite bezpieczeństwo w użytkowaniu. Wszystkie wyroby od Okmar-Plastik posiadają dokument poświadczający ich zgodność z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej (tzw. deklarację zgodności) i opatrzone są symbolem CE. Oznacza to, że spełniają wszelkie wymagania eksploatacyjne i fizyczne dla okien i drzwi, wynikające z europejskiej, zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1, a w kwestiach przez nią nieregulowanych są zgodne z wytycznymi zawartymi w krajowych przepisach prawnych, a zatem rozporządzeniach Ministra właściwego ds. Infrastruktury i Ministra właściwego ds. Zdrowia. Nasze produkty przed wprowadzeniem do obrotu przeszły precyzyjne badania typu (ITT) przy utrzymanej i wdrożonej zakładowej kontroli produkcji (FPC), po czym uzyskały pozytywną ocenę zgodności z normą europejską oraz krajowymi regulacjami prawnymi, wydaną przez niezależną, notyfikowaną jednostkę – Laboratorium Techniki Budowlanej. Dzięki temu klienci Okmar-Plastik mają całkowitą gwarancję zachowania pełnego bezpieczeństwa oferowanych przez nas produktów stolarki okiennej i drzwiowej przez cały okres ich użytkowania: nasze wyroby wyposażone są w wyjątkowo trwałe okucia oraz urządzenia mocujące, a dzięki wykorzystaniu do ich produkcji specjalnie dobranych materiałów wysokiej jakości, w żaden sposób nie szkodzą zdrowiu oraz środowisku. Okna i drzwi od Okmar-Plastik spełniają wszelkie wymagania eksploatacyjne i fizyczne, zawarte w normie PN-EN 14351-1 oraz polskich regulacjach prawnych: charakteryzują się wysokimi parametrami akustycznymi oraz niskimi współczynnikami przenikalności ciepła i przepuszczalności powietrza, są ponadto wodoszczelne i odporne na negatywne działanie wiatru. Nasze wyroby odpowiadają obowiązującym standardom ogólnoeuropejskim, dlatego wybierając je, mają Państwo gwarancję najwyższej jakości oraz pełnego bezpieczeństwa.